Bültmann GmbH

"BÜLTMANN", ett världsomfattande familjeägt företag som erbjuder en hög standard och innovativ hantering av rör, stång och profiler.

En del av vårt koncept ”One single contactpoint”
Kompletta produktionslinjer för tillverkning av rör, stång och profiler. Dragbänkar, skalsvarvar, riktning och gradning.


Broschyrer: