BRAUN Lösningar för kapning av prover

För snabb, precis kapning av prover, i eller utanför linjen och vid valfri temperatur, är abrasiv kapning en idealisk lösning.

Application Examples

Model TS 5 W chop-stroke abrasive cut-off machine (horizontal rocker)bCutting off of a sample
Lösningar för valsverk
Model TS 6 L chop-stroke abrasive cut-off machine (linear cutting head)Model TS 4 L chop-stroke abrasive cut-off machine
Lösningar för valsverk

Model TS 5 V chop-stroke abrasive cut-off machine (vertical rocker)
for various workpiece samples

Chop-stroke abrasive cut-off machine TS 5 V with sample segment

Lösningar för valsverk
Cutting out of a ring segment with abrasive cut-off machine TS 5 V

Model TS 5 W chop-stroke abrasive cut-off machine
(ready for dispatch at BRAUN)

Lösningar för valsverk

Depending on the requirements for a given application,
BRAUN developws and delivers the right machine or a complete tailored system solution.