LANKHORST RollStop-system RS100

Sortera på

LANKHORST RollStop-system RS100

Coildiameter: 700-2500 mm
Coilbredd: 650-1950 mm (med spacers)
Maxbelastning: 100 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS100-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS100
Rail RS100
Steel connector RS100
Rail/Tunnel spacer RS100
Rail/Tunnel end spacer RS100


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS100-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


LANKHORST RollStop-system RS100 HR

Värmetåligt utförande, för temperaturer upp till 110°C


Coildiameter: 700-2500 mm
Coilbredd: 650-1950 mm (med spacers)
Maxbelastning: 100 ton
Temperatur: upp till 110 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS100 HR-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS100 HR
Rail RS100
Steel connector RS100
Rail/Tunnel spacer RS100
Rail/Tunnel end spacer RS100


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS100 HR-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


LANKHORST RollStop-system RS100 Outdoor (WR)

Vädertåligt utförande för utomhusbruk


Coildiameter: 700-2500 mm
Coilbredd: 650-1950 mm (med spacers)
Maxbelastning: 100 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer


Ett komplett RollStop RS100 WR-system består normalt av komponenterna:
RollStop-block RS100
Rail RS100 WR
Steel connector RS100 WR
Rail/Tunnel spacer RS100
Rail/Tunnel end spacer RS100


För hjälp att räkna på ett komplett RollStop RS100 WR-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


Lankhorst RollStop RS100

252262
Coildiameter : 700-2500 mm
Coilbredd: 650-1950 mm (med spacers)
Maxbelastning (på 4 RollStop-klossar): 100 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer
Används tillsammans med Rail RS100 eller Rail RS100 WR

Lankhorst RollStop RS100 HR

252386
Värmetålig variant, för temperaturer upp till 110°C
Coildiameter: 700-2500 mm
Coilbredd: 650-1950 mm (med spacers)
Maxbelastning (på 4 RollStop-klossar): 100 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 3 nivåer
Används tillsammans med Rail RS100 eller Rail RS100 WR

Lankhorst Rail RS100

252261
Används tillsammans med RollStop RS100 eller CoilWedge 120/45 eller 150/45
1 rälsskena =4 meter
Används alltid i par
Finns också i vädertålig variant (Lankhorst Rail RS100 Outdoor (WR))
För att skapa längder över 4 meter, måste Steel Connector RS100 användas för att länka ihop rälsskenorna till en enhet

Lankhorst Rail RS100 Outdoor (WR)

252488
Weather resistant version for outdoor use
To be used togehter with the RollStop RS100 or CoilWedge 120/45 or 150/45
1 pc rail =4 meters
Always used in pairs of two
To create lengths over 4 meters, the Steel Connector RS100 Outdoor (WR) must be used

Lankhorst Steel Connector RS100

252350
Länkar ihop rälsssektionerna för att skapa längder över 4 meter
För att dra åt Steel Connector med rätt mellanrum mellan rälsskenorna behövs installationsverktyget Installation tool RS100

Lankhorst Steel Connector RS100 Outdoor (WR)

252487
Vädertålig variant för utomhusbruk
Länkar ihop rälsssektionerna för att skapa längder över 4 meter
För att dra åt Steel Connector med rätt mellanrum mellan rälsskenorna behövs installationsverktyget Installation tool RS100

Lankhorst Rail Spacer RS100

252567
Används tillsammans (i par) med Tunnel spacer RS100 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Rail Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel Spacer RS100

252568
Används tillsammans (i par) med Rail spacer RS100 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Tunnel Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst Rail End Spacer RS100

252579
Används tillsammans (i par) med Tunnel End spacer RS100 i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda änden på rälsskenorna
2 st Rail End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel End Spacer RS100

252580
Används tillsammans (i par) med Rail End spacer RS100i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda änden på rälsskenorna
2 st Tunnel End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst End Cap RS100

252351
För system där spacers, av olika anledningar, inte används måste rälssektionerna fixeras vid golvet och änden på rälssektionerna skyddas med hjälp av End caps
2 st End Caps per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst OilStop RS100

252489
För oljiga coils kan OilStop användas för att att samla upp den avdroppade oljan och hindra oljan från att hamna på golvet
Används till Rail RS100 och Rail RS100 Outdoor (WR)

Lankhorst Installation Tool RS100

252353
Installationsverktyget installation Tool RS100 används för att dra åt Steel Connector RS100 när man skapar rälssektioner på över 4 meter
Installationsverktyget säkerställer att du får rätt avstånd mellan de sammanlänkade rälssektionerna, så att klossarna (RollStop RS100, CoilWedge 120/45 eller CoilWedge 150/45) också kan placeras över skarven
Ett till två installationsverktyg behövs normalt för ett komplett system, beroende på systemets storlek och antal personer som utför installationen