SLF Blästerrum

Blästersystem, blästring, SLF Bläster

 

BLÄSTERRUM FÖR DIN PROCESS

Oavsett om du vill utföra manuell rengöring, uppruggning av ytor inför vidare behandling, avgradning eller avlägsna glödskal på exempelvis stålkonstruktioner, vindkraftverkskomponenter eller rälsfordon kan vi tillsammans med SLF erbjuda en lösning som är anpassad efter era individuella behov.

Blästerrum med automatisk funktion

Automatiska blästerfunktioner i blästerrum kan utföras exempelvis av blästerrobot ReCo-Blaster eller med rörliga blästermunstycken på linjära axlar.

System för återanvändning av blästermedel

Det finns ett flertal olika transportsystem för återanvändning av blästermedel, som kan användas i din process:

 • Hela golvytan - mekanisk transportör av lamelltyp
 • Hela golvytan – våffelgolv (pneumatiskt system)
 • Delar av golvytan - skruvtransportör
 • Delar av golvytan - bandtransportör
 • Delar av golvytan - vibrationstråg
 • Delar av golvytan - nedsänkta behållare
 • Kombinationer av ovan nämnda system

En mängd olika alternativ för er blästerrumsutrustning:

 • Taköppning för möjlighet att ladda med travers
 • Lyftplattformar för bekväm och säker arbetsmiljö
 • Magnetavskiljare för möjlighet att använda två eller flera olika blästermedel
 • Kraftiga galler för möjlighet att köra in med t.ex. truck
 • Luftåtervinningssystem för energibesparing
 • Olika typer av dörrar, t.ex. vikport eller jalusiport
 • Många fler …

Exempel

SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF SwedenSLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden SLF Blastrooms, SLF Blasting Systems, SLF Sweden

Broschyrer