LANKHORST RollCradle-system RC40

Sortera på

Lankhorst Rail RS40

252552
Används tillsammans med RollStop RS40, CoilWedge 120/34 eller 150/34 eller RollCradle-klossar
1 rälsskena =4 meter
Används alltid i par
Finns också i vädertålig variant (Lankhorst Rail RS40 Outdoor (WR)
För att skapa längder över 4 meter, måste Steel Connector RS40 användas för att länka ihop rälsskenorna till en enhet.

Lankhorst Rail RS40 Outdoor (WR)

252558
Vädertålig variant för utomhusbruk
Används tillsammans med RollStop RS40, CoilWedge 120/34 or 150/34 or RollCradle-klossar
Används alltid i par
1 rälsskena =4 meter
För att skapa längder över 4 meter, måste Steel Connector RS40 Outdoor (WR) användas för att länka ihop rälsskenorna till en enhet

Lankhorst Steel Connector RS40

252553
Länkar ihop rälsssektionerna för att skapa längder över 4 meter
För att dra åt Steel Connector med rätt mellanrum mellan rälsskenorna behövs installationsverktyget Installation Tool RS40

Lankhorst Steel Connector RS40 Outdoor (WR)

252559
Vädertålig variant för utomhusbruk
Länkar ihop rälsssektionerna för att skapa längder över 4 meter
För att dra åt Steel Connector med rätt mellanrum mellan rälsskenorna behövs installationsverktyget Installation Tool RS40

Lankhorst Rail Spacer RS40

252554
Används tillsammans (i par) med Tunnel spacer RS40 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Rail Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel Spacer RS40

252555
Används tillsammans (i par) med Rail spacer RS40 för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd
En Tunnel Spacer var 4:e meter behövs för längder över 4 meter
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Rail End Spacer RS40

252577
Används tillsammans (i par) med Tunnel End spacer RS40 i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda kanterna på rälsskenorna
2 st Rail End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Tunnel End Spacer RS40

252578
Används tillsammans (i par) med Rail End spacer RS40 i änden av varje rälssektion för att fixera de parallella rälssektionerna på korrekt avstånd från varandra, beroende på coilbredd, och för att skydda kanterna på rälsskenorna
2 st Tunnel End Spacer per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst End Cap RS40

253132
För system där spacers, av olika anledningar, inte används måste rälssektionerna fixeras vid golvet och änden på rälssektionerna skyddas med hjälp av End caps
2 st End Caps per sammanlänkad rälssektion behövs (en i vardera änden) oavsett rälssektionens längd
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst OilStop RS40

253289
För oljiga coils kan OilStop användas för att att samla upp den avdroppade oljan och hindra oljan från att hamna på golvet
Används till Rail RS40 och Rail RS40 Outdoor (WR)

Lankhorst Installation Tool RS40

252556
Installationsverktyget Installation Tool RS40 används för att dra åt Steel Connector RS40 när man skapar rälssektioner på över 4 meter
Installationsverktyget säkerställer att du får rätt avstånd mellan de sammanlänkade rälssektionerna, så att klossarna (RollStop RS40, CoilWedge 120/34 eller 150/34 eller RollCradle) också kan placeras över skarven
Ett till två installationsverktyg behövs normalt för ett komplett system, beroende på systemets storlek och antal personer som utför installationen

Lankhorst Rollcradle RC40

252581
Coildiameter: 711-1900 mm
Coilbredd: 900-1600 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 2 nivåer
Används tillsammans med Rail RS40 eller Rail RS40 WR

LANKHORST RollCradle-system RC40

Coildiameter: 711-1900 mm
Coilbredd: 900-1600 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 2 nivåer


Ett komplett RollCradle RC40-system består normalt av komponenterna:
RollCradle-block RC40
Rail RS40
Steel connector RS40
Rail/Tunnel spacer RS40
Rail/Tunnel end spacer RS40


För hjälp att räkna på ett komplett RollCradle RC40-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss


LANKHORST RollCradle-system RC40 WR

Vädertåligt utförande för utomhusbruk


Coildiameter: 711-1900 mm
Coilbredd: 900-1600 mm (med spacers)
Maxbelastning: 40 ton
Temperatur: upp till 60 °C
För lagring i upp till 2 nivåer


Ett komplett RollCradle RC40 WR-system består normalt av komponenterna:
RollCradle-block RC40
Rail RS40 WR
Steel connector RS40 WR
Rail/Tunnel spacer RS40
Rail/Tunnel end spacer RS40


För hjälp att räkna på ett komplett RollCradle RC40 WR-system specifikt anpassat efter er verksamhet, kontakta oss