Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering

Insamling av data i maskiner och anläggningar är en grundläggande förutsättning för er digitaliseringsstrategi. Mätdata kan användas för att skapa en digital bild som kan användas för optimering, validering och långtidsanalys. KPI:er (Key Performance Indicator) kan flexibelt beräknas baserat på rådata och sparas i databaser eller molnsystem. Detta gör det möjligt för er att optimera anläggningar och identifiera processavvikelser i ett tidigt skede.

Fördelar

  • Skapa en digital bild av era processer
  • Beräkna individuella karakteristiska värden automatiskt
  • Realisera er Industri 4.0-strategi

Datainsamling

Högupplösta processdata kan samlas in av ibaPDA med omfattande processanslutning. Detta möjliggör inspelning av tidsynkroniserad styrsdata och maskindata, samt energi- och vibrationsdata, till en enda mätfil. Sparade mätfiler blir grunden för effektiv analys av era processer.

Online Streaming

Mätdata kan också sammanställas online och sedan skickas till databaser eller molnsystem. På så sätt har ni omedelbar åtkomst till mätdata i ert överordnade system.

ibaDAQ – det idealiska Edge-enheten

Med ibaDAQ-familjen erbjuder iba AG en idealisk edge-enhet som möjliggör lokal datainsamling och lagring av aggregerade karakteristiska värden i ert överordnade system. Med ibaDAQ sker datainsamling och beräkning av karakteristiska värden direkt vid maskinen. En fördel för digitaliseringen av era maskiner och anläggningar inom ramen för er Industri 4.0-strategi. ibaDAQ tillhandahåller de nödvändiga gränssnitten för att skörda högupplösta mätdata (southbound) och för datainsamling (northbound).

Exempelkonfiguration för Digitalisering