Vibrationsanalys

Vibration Analysis

Vibrationsanalys

För pålitlig realtidsövervakning av vibrationer är offlineanalysverktyg för optimering och validering oumbärliga. iba-systemet erbjuder dig samordnade verktyg för vibrationsövervakning och analys kombinerat med processdata.

Fördelar

  • Förbättra process- och produktkvalitet
  • Övervaka vibrationer i realtid
  • Minska stillestånd
  • Förhindra falska larm
  • Upptäcka anomalier från långsiktiga maskintrender
  • Korrelera process- och vibrationsdata

Realtidsövervakning av Vibrationer

Onlineövervakning: Optimering av processer, ökad produktkvalitet

IbaInSpectra är en integrerad teknologimodul i ibaPDA-processdatainsamlingssystemet och bearbetar vibrationsignaler kontinuerligt och i realtid. Med spektrum- och omloppsanalyser kan vibrationer övervakas online och relateras till andra processparametrar. När vibrationerna blir kritiska informeras anläggningsoperatören via larmmeddelande eller e-post. Dessutom kan återkoppling i anläggningsstyrningen implementeras för att automatiskt justera motsvarande parametrar. IbaInSpectra erbjuder olika moduler för att analysera vibrationer online.

Även användare med liten praktisk erfarenhet kan göra en snabb konfiguration tack vare förkonfigurerade beräkningar. För experter inom vibrationsområdet finns en fritt konfigurerbar expertmodul som möjliggör implementering av ett brett spektrum av tillämpningar. Frekvensband som ska övervakas kan definieras som fasta eller beroende av processvariabler och kontrolleras för att se om de överskrider gränserna. Axelrörelser kan övervakas online med Orbit-modulen.

iba-System för realtidsövervakning av vibrationer

Realtidsövervakning av vibrationer

 

Offlineanalys av Vibrationer

Intelligenta verktyg för offlineanalys

Offlineanalysverktyget ibaAnalyzer-InSpectra gör det möjligt att skapa meningsfulla analyser från inspelade vibrationsdata. ibaAnalyzer-InSpectra erbjuder funktionaliteten hos ibaInSpectra för vibrations och omloppsövervakning offline i ibaAnalyzer. Analyskonfigurationer kan först utformas och testas offline inom ibaAnalyzer och överföras till ibaPDA för vibrationsövervakning i realtid. Larm och avvikelser i onlineövervakningen kan återskapas med offlineanalysen och relateras till processdata. ibaAnalyzer-InSpectra är också optimerad för manuell vibrationsanalys och erbjuder en unik prestanda.

Analysmetoderna och funktionerna för vibrationsanalys samt visualiseringsalternativen är också exceptionella. Inledande frekvens- och vibrationsanalyser av data inspelade med ibaPDA och ibaCMC avslöjar intressanta områden som kan analyseras i detalj med ibaAnalyzer-InSpectra därefter. Resultaten från ibaAnalyzer-InSpectra kan användas för att optimera ibaInSpectra-moduler med avseende på beräkningsinställningar eller justera mätvillkor och beräknade karakteristika värden i ibaCMC.

iba-System för Offlineanalys av vibrationer

Offlineanalys av vibrationer

Broschyrer