Skalsvarvning med högtrycksemulsion

den 17 juni 2020

   

En uppgradering av Bültmann skalsvarvar för att avsevärt optimera handhavande och processtidDenna upgradering i er Bültmann skalsvarv integreras utan större driftstörningar och ger
följande fördelar:

 • Ca 20% högre produktivitet beroende på applikation
 • Optimerad spåntransport
 • Längre livslängd av verktyg
 • Kortare omställningstid
 • Ökad processäkerhet
 • Mindre underhåll
 • Väldokumenterat och beprövat systemUppgraderingen består av:

 • Bakre styrningar
 • Dubbla högtryckspumpar för emulsion
 • Dubbla munstycken för emulsion
 • Unik filtrering av kylvätskan för längre livslängd
 • Uppgradering av kontrollsystem
 • Komplett rördragning
 • Komplett kabeldragning


Bültmann GmbH erbjuder med sin spetskompetens skräddarsydda lösningar och presenterar
gärna ett komplett paket för era individuella applikationer.


Ladda ner PDF: