Vernet Behringer GmbH

Tillverking av maskiner för bearbetning av plåtar och balkar. 
Fleroperationsmaskiner. Kapning, fräsning, orrning.